Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học lớp 8

Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học

–o0o–

Định nghĩa :

Mol là lượng chất gồm N nguyên tử, hay N phân tử chất đó. Trong đó, N được gọi là hằng số Avôgađro với N = 6 . 1023 nguyên tử hay phân tử.

Công thức : Tiếp tục đọc

Advertisements