Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học lớp 8

Chuyên đề số mol – tính số mol theo phương trình phản ứng hóa học

–o0o–

Định nghĩa :

Mol là lượng chất gồm N nguyên tử, hay N phân tử chất đó. Trong đó, N được gọi là hằng số Avôgađro với N = 6 . 1023 nguyên tử hay phân tử.

Công thức : Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 1+ 2 + 3 : CHẤT

HÓA HỌC – CHẤT

–O0O–

Hóa học là ?

Hóa học là môn học nghiên cứu về chất, sự biến đổi và ứng dụng của nó.

Chúng ta biết rằng môn vật lý lớp 6 + 7 nghiên cứu sự chuyển động, ánh sáng, điện học. v… Nó chỉ tính chất, đặc điểm bên ngoài của vật thể. Còn những  tính chất, đặc điểm bên trong của vật thể được nghiên cứu trong môn học hóa học . môn học hóa học ngiên cứu :

  • Tính chất vật lý. (Trạng thái tồn tại, màu sắc, mùi vị, nhiệt độ nóng chảy – đông đặc, tính tan …).
  • Cấu tạo về vật thể.
  • Sự biến đổi trong môi trường tồn tại.
  • Ứng dụng vào cuộc sống.

Phương pháp học : để học tốt môn hóa, Ta cần làm tốt các điều sau đây :

Điều 1 : nắm vững kiến thức.

  • Nghiêm túc tiếp thu  kiến thức trực tiếp : nghe giảng trên lớp , thảo luận, …
  • Hoàn thiện kiến thức gian tiếp : học bài, làm bài tập, ứng dụng…

Điều 2 : tuân thủ quy luật biến đổi.

Điều 3 : biết vận dụng vào cuộc sống. giải thích, biết, tạo ra vài vật thể đơn giản.

CHẤT

Chất chỉ những vật thể. Chất ở khắp nơi, ở đâu có vật thể thì ở đó chất. mỗi chất có tính chất vật lý, và hóa học nhất định.

Chất được phân làm hai : chất tự nhiên và chất nhân tạo.